دستگاه وکیوم

وکیوم تراپی

وکیوم تراپی یا روش استفاده از فشار منفی، تکنیکی است که با استفاده از پانسمان وکیوم، روند بهبودی زخم های مزمن، حاد و سوختگی تسریع می یابد. اعمال فشار بیشتر، باعث افزایش جریان خون شده و مایعات اضافی از زخم گرفته می شود. بسته به نوع و محل تشکیل زخم، این فشار به صورت دائمی و یا تناوبی به زخم اعمال خواهد شد. این شیوه درمانی، چند روز تا چند ماه قابل استفاده می باشد.

کاربردهای وکیوم تراپی

فشار منفی و یا وکیوم تراپی در موارد زیر کاربرد دارد:
–  زخم های دیابتی
–  زخم های شریانی
–  زخم های فشاری
–  سوختگی های درجه یک و دو
–  زخم های مزمن
–  زخم های ترشحی
–  زخم های ناشی از جراحی که بیشتر در معرض عفونت هستند

نحوه عمل

پانسمانی همراه با یک فوم استریل در این شیوه درمانی استفاده می شود، پانسمان به اندازه زخم بریده شده و بر روی زخم قرار می گیرد. این فوم همانند یک فیلتر، در مقابل ذرات بزرگ، از جمله، لخته های خون عمل می کند. این پانسمان، شفاف و باریک بوده و ماده نفود ناپذیزی را در اطراف زخم به وجود می آورد.
به پانسمان، پمپی متصل است، اولین بار که فشار منفی اعمال می شود، محیط خلاء ای نیز ایجاد خواهد شد، که تنظیم این پمپ باید توسط متخصص بالینی انجام شود. پانسمان باید هر 2 تا 7 روز تعویض شود.
امروزه، وکیوم تراپی مورد توجه و استقبال بیشتری قرار گرفته است، زیرا که این روش، مزایایی هم چون تسریع روند بهبودی و میزان تهاجم کم را به همراه دارد. علاوه بر این، پمپ استفاده شده، کوچک و قابل حمل می باشد. بسیاری از زخم ها با استفاده از این روش بهبود می یابند.

چه کسانی می توانند از روش وکیوم تراپی استفاده کنند؟

افرادی مناسب استفاده از این شیوه درمانی هستند، که از موارد زیر رنج می برند:
–  زخم بستر، زخم های دیابتی و یا نقص های شریانی
–  زخم هایی با ترشح زیاد
–  زخم های مزمنی که با سایر روش های درمانی بهبود نیافته اند
–  زخم های ناشی از جراحی که در معرض عفونت هستند
متخصص بالینی هم چنین به ارزیابی سلامت جسمانی فرد می پردازد تا از بروز عفونت و یا بدتر شدن شرایط پیشگیری شود. در کنار وکیوم تراپی، سایر اقدامات درمانی نیز در نظر گرفته خواهد شد، از جمله:
–  کنترل درد
–  از بین بردن مواد زائد از روی زخم
–  ارزیابی تغذیه بیمار

آیا استفاده از دستگاه وکیوم باعث کاهش احتمال عفونت بعد از جراحی میشود؟

 آیا استفاده از دستگاه وکیوم باعث کاهش احتمال عفونت زخم بعد از جراحی های شکم می شود؟  در یک بررسی انجام شده که نتایج حاصل از پانسمان های معمولی (25 نفر) را با استفاده از پانسمان وکیوم  (25 نفر) مقایسه می‌کرد،  وجود یا عدم وجود عفونت زخم، سی روز پس از جراحی بررسی شد. در گروهی که از دستگاه وکیوم استفاده کرده بودند 2 عفونت زخم ایجاد شد و در گروهی که از آن استفاده نکرده بودند 8 عفونت زخم ایجاد شد. ظاهر زخم و رضایتمندی بیماران در دو گروه یکسان بود.

 نقطه نظر

 عفونت زخم که به صورت بالقوه قابل جلوگیری است یک عارضه شایع و هزینه دار بعد از جراحی های شکم است. در این مطالعه میزان کلی عفونت ۲۰ درصد بود. این مطالعه نشان داد که استفاده از دستگاه وکیوم منجر به کاهش میزان عفونت زخم می شود   و این مسئله شاهدی دیگر در موضوع حل نشده استفاده از دستگاه وکیوم زخم است. در یک مطالعه جدید که روی مطالعات متعدد قبلی صورت گرفته است و  ۷۸۵ بیمار را بررسی می کند همچنان لزوم استفاده از وکیوم زخم نامشخص باقی مانده است. هزینه یک مسئله دیگر است، چراکه پانسمان های وکیوم زخم موجود در بازار از پانسمان های معمولی گرانتر هستند. این مطالعه هنوز مسئله استفاده کردن یا نکردن از دستگاه وکیوم را پس از جراحی  شکم، مبهم باقی گذاشته است