نقشه های تبلیغات بازارطب از هم اکنون آماده ارائه به شما عزیزان می باشد.

سه نقشه برای تبلیغات تدارک دیده شده است به شرح ذیل:

 •     نقشه صفحه اصلی سایت بازارطب
 •     نقشه صفحه اصلی بلاگ بازارطب
 •     نقشه صفحه مطالب بلاگ بازارطب

1- پلان صفحه اصلی سایت بازارطب :

این پلان دارای شش بنر برای تبلیغات می باشد که از بالا شروع شده و طبق نام گذاری در عکس قابل مشاهده است. قابل ذکر است تمامی قیمت ها برای یک ماه از زمان قرار گرفتن بنر شما می باشد. توضیحات بیشتر هر بنر به شرح زیر است:

 • بنر A1 :

این بنر که اصلی ترین بنر قابل ارائه می باشد دارای سایز 650 در 510 پیکسل می باشد با ارزش یک میلیون تومان 

 • بنر A2 :

بنر دوم بازارطب می باشد که دارای سایز 250 در 170 پیکسل می باشد با ارزش پانصد هزارتومان 

 • بنرهای A3 و A4 :

این دو بنر دارای سایز یکسان و ارزش برابر می باشند. به سایز 535 در 206.5 پیکسل و ارزش پانصد هزار تومان 

 • بنر های A5 و A6 :

این دو بنر نیز دارای سایز و ارزش یکسان برای خریداران گرامی در نظر گرفته شده است. سایز 535 در 206.5 و ارزش مادی دویست هزار تومان 

پلان تبلیغات سایت بازارطب


2- نقشه صفحه اصلی بلاگ بازارطب :

این پلان دارای چهار بنر برای تبلیغات می باشد که در عکس قابل مشاهده است و بنا به درخواست کاربران بنر های B2 و B3 قابل افزایش از نظر تعداد می باشند. قابل ذکر است تمامی قیمت ها برای یک ماه از زمان قرار گرفتن بنر شما می باشد. نکته قابل توجه وجود سه بنر B1,B2,B3 در همه صفحات بلاگ بازارطب است. توضیحات بیشتر هر بنر به شرح زیر است:

 • بنر B1 :

این بنر که اصلی ترین بنر قابل ارائه می باشد دارای سایز 728 در 90 پیکسل می باشد با ارزش یک میلیون تومان 

 • بنر B2 :

بنر دوم بازارطب می باشد که دارای سایز 265 در 159 پیکسل می باشد با ارزش هفتصد هزار تومان 

 • بنر B3 :

این بنر به سایز 265 در 220.5 پیکسل و ارزش سیصد هزار تومان 

 • بنر B4 :

این بنر نیز در سایز 610 در 144 پیکسل طراحی و قابل ارائه با ارزش مادی پانصد هزار تومان 

پلان تبلیغات بلاگ بازارطب


2- نقشه صفحه مطالب بلاگ بازارطب :

این پلان دارای سه بنر برای تبلیغات می باشد که در عکس قابل مشاهده است و بنا به درخواست کاربران بنر C1 قابل افزایش از نظر تعداد می باشند بدین شکل که قابل قرار گیری به صورت مجزا در مطالب دلخواه کاربر است و در هر مطلب می توان چند بنر قرار داد. نکته قابل توجه وجود سه بنر B1,B2,B3 در همه صفحات بلاگ بازارطب است. قابل ذکر است تمامی قیمت ها برای یک ماه از زمان قرار گرفتن بنر شما می باشد. توضیحات بیشتر هر بنر به شرح زیر است:

 • بنر C1 :

این بنر که اصلی ترین بنر قابل ارائه می باشد و طبق توضیحات مندرج در تعداد بالا و دارای سایز 610 در 144 پیکسل می باشد با ارزش یک صد تومان 

 • بنر C2 :

بنر دوم بازارطب می باشد که دارای سایز 320 در 94 پیکسل می باشد با ارزش سیصد هزار تومان 

 • بنر C3 :

این بنر نیز مسابه بنر C2 می باشد و به سایز 320 در 94 پیکسل و ارزش سیصد هزار تومان 

پلان تبلیغات صفحات مطالب بلاگ بازارطب