اطلاعات دریافت

ارسال محصولات خریداری شده به 2 طریق انجام می‌شود:

1. روش اول (مخصوص خریداران تهرانی) : خریداران تهرانی سفارشات خود را از طریق پیک موتوری دریافت خواهند کرد.

2. روش دوم (مخصوص خریداران شهرستانی) : خریداران شهرستانی سفارشات خود را از طریق پست پیشتاز دریافت خواهند کرد.